Forskning

Forskningsområder i CopenAge dækker  Delirium, Demens, Polyfarmacia, CGA, Behandlingsforløb, E-health, Osteoporose, Fald, Sarkopeni, Funktionstab og Akut Geriatri

I Center for Klinisk Aldringsforskning (CopenAge) vil vi med udgangspunkt i den kliniske og translationelle forskning sikre den højest mulige kvalitet i behandlingen af de ældre patienter. Vi har særligt fokus på den kliniske patientnære forskning og målrettede interventioner, der kan modvirke funktionsnedsættelse, skrøbelighed og delir hos den ældre patient. Desuden har vi fokus på effekten af optimerede behandlingsforløb hos ældre patienter med kræft og multisygdom, der ofte er særlig skrøbelige, og hvor særlige behov gør sig gældende.

Forskningsområder