28. november 2019

Aldringscentre skal arbejde endnu tættere på praksis

Outreach

Repræsentanter fra 19 kommuner deltog i en workshop den 21. november 2019 om genoptræning af ældre. Formålet var at afdække, hvilke områder fagprofessionelle på genoptræningscentrene mangler viden om, og hvordan forskerne bedst kan understøtte behovene. Workshoppen fandt sted i regi af Center for Sund Aldring og det nyåbnede Center for Klinisk Aldringsforskning CopenAge.

Workshop

Interessen var stor hos kommunerne øst for Storebælt for at deltage i en workshop om genoptræning af ældre. 40 fysioterapeuter og ergoterapeuter fra kommunale genoptræningscentre lagde den 21. november vejen forbi Københavns Universitet.

Bag dagen stod to aldringscentre, Center for Sund Aldring og det nye Center for Klinisk Aldringsforskning, CopenAge. Workshoppen var arrangeret af Flemming Dela fra Biomedicinsk Institut og Charlotte Suetta fra Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og Herlev-Gentofte Hospital. 

Formindske gab mellem praksis og forskning

”Vi ønsker at finde ud af, hvad fagprofessionelle i praksis efterspørger af viden, så vi kan målrette både vores forskning og undervisningstilbud efter deres behov. Det var tydeligt på dagen, at der nogle gange er et gab mellem forskning og praksis, og det gab vil vi gerne formindske”, siger Flemming Dela.

Deltagerne var glade for initiativet.

”Jeg meldte mig til workshoppen for at få den nyeste viden inden for genoptræning og samtidig videndele med kolleger fra andre kommuner. Vi får flere og flere ældre til genoptræning, som er dårligere end vi hidtil har set. Jeg er rigtig glad for, at forskerne viser så stor interesse for praksis og gerne vil tage udgangspunkt i vores behov. Hvis man fra starten af et samarbejde mellem forskere og fagprofessionelle har implementering for øje, vil resultaterne i sidste ende komme borgerne mest mulig til gavn”, siger fysioterapeut og teamkoordinator Mette Møller fra Vordingborg Kommune.

Workshop
Flere data på, hvad der virker

Det er ergoterapeut og faglig ansvarlig Mette Hedeboe fra Rødovre Kommune enig i. Hun siger også: ”Vi har mange ældre borgere, som vi ser igen og igen til genoptræning. Hvis vi kan få data på, hvad der skal til for at undgå det, vil vi være kommet langt. Vi har brug for at finde ud af, hvilke af vores indsatser, der har størst mulig og vedvarende effekt. Er det fx nye måder at genoptræne på, som kan have en effekt på antallet af genhenvisninger. Vi håber, at vi på sigt kan sikre, at flere ældre bliver mere selvhjulpne. Det vil gavne både den enkelte og kommunen, fortæller hun.

Workshoppen er den første i en række af møder med kommunale genoptræningscentre. Forskerne ønsker at opbygge et netværk for fagprofessionelle fra alle kommunale genoptræningscentre på Sjælland og workshoppen var første skridt.