Forskning i CopenAge

I Center for Klinisk Aldringsforskning (CopenAge) ønsker vi, med udgangspunkt i den kliniske og translationelle forskning, at sikre den højest mulige kvalitet i behandlingen af de ældre medicinske patienter.

 

 

 

Andelen af ældre i befolkningen er stigende og dermed også antallet af ældre medicinske patienter. Mange ældre patienter er kronisk syge, har flere konkurrerende lidelser og ofte komplicerede kliniske problemstillinger. Ved akut sygdom og indlæggelse kompliceres udredningen og behandlingen af ældre medicinske patienter ofte af konkurrerende lidelser, fysisk funktionstab, polyfarmaci og socialmedicinske problemstillinger. Det er derfor helt essentielt at styrke den geriatriske forskning, så vi sikrer den bedst mulige behandling før, under og efter sygehusindlæggelse og øger sammenhængen på tværs af sektorer.

Vi har derfor i Center for Klinisk Aldringsforskning særligt fokus på forskning indenfor prognostiske markører og målrettede interventioner der kan modvirke muskel- og funktionstab, skrøbelighed og delirium hos den akut indlagte patient så vi i fremtiden bedre kan identificere og behandle de mest skrøbelige patienter under indlæggelse. Desuden har vi fokus på effekten af optimerede ambulante behandlingsforløb hos ældre patienter med kræft og multisygdom, der ofte er skrøbelige og hvor særlige behov gør sig gældende.

Forskningsområder i CopenAge

 

Se eller download materialer i PDF

SNAQ - Simpelt spørgeskema til ernæringsvurdering

(Dansk valideret oversættelse)

SARC-F - Screening for tegn på sarkopeni

(Dansk valideret oversættelse)