Temadag: Forskningsværktøjskassen

For at gøre overgangen til forskning så smidig så mulig for klinikere eller andet personale med minimal forskningserfaring udbyder CopenAge fra 2023 et halvårligt arrangement hvor sundhedspersonale med forskningsinteresse kan blive introduceret til basal projektledelse og forskningsmetoder indenfor sundhedsvidenskab, herunder

  • Vejen til forskning, herunder fondsansøgninger
  • Hypotesegenerering og metodevalg
  • Litteratursøgning og adgang til databaser
  • Microsoft Word samt referencehåndtering
  • Ansvarlig forskningspraksis, herunder jura
  • Basal statistik og Microsoft Excel
  • Artikel konstruktion, abstrakt og poster

Tilmelding sker til dorte.johansen@regionh.dk.

Temadagen afholdes i Konferencerummet, Geriatrisk forskningsenhed, Bispebjerg Hospital.
Ebba Lunds Vej 44, bygning 64, st. 2400 København NV.