Ph.d.-projekter

Charlotte Grønset

Charlotte Grønset

Titel: Modvirkelse af sarkopeni hos patienter med maligne lymfomer som modtager kemoterapi.

Det overordnede formål med dette ph.d.-studie er at øge vores viden om, hvordan kemoterapi påvirker skeletmuskulaturen hos patienter med lymfekræft. Projektet er tilknyttet Models of Cancer Care and PROSPER på Rigshospitalet og vil undersøge forekomsten af sarkopeni (tab af muskelmasse og muskelfunktion) hos patienter med lymfekræft samt undersøge den prognostiske betydning af sarkopeni. Derudover vil vi undersøge effekten af et superviseret progressivt styrketræningsprogram under kemoterapi hos patienter med lymfekræft, med støtte og praktisk hjælp fra en ’trænings ambassadør’ – The Stay Strong Trial. Projektet inkluderer også en interviewundersøgelse af patienter og deres træningsambassadører efter deltagelse i træningsstudiet.

Studiet er tilknyttet forskningsprogrammerne Models of Cancer Care Research (MCC) og Precision Symptom Care Research Program (PROSPER) på Rigshospitalet.

Pernille Hansen

Pernille Hansen

Titel: Biomarkører for sarkopeni og skrøbelighed hos ældre patienter

 Dette PhD projekt undersøger hvordan kliniske, fysiologiske og biologiske biomarkører er associeret med fysisk dekonditionering i en større dansk population af ambulante geriatriske patienter henvist til faldudredning. Forhåbentlig vil vi i fremtiden kunne identificere patienter, der er i risiko for at udvikle sarkopeni og skrøbelighed. Dette vil give mulighed for at udvikle individuelle behandlingsmuligheder og derved øge den forventede levealder, opnå større selvstændighed samt livskvalitet hos ældre patienter (og potentielt medføre markante besparelser på sundhedsområdet).

Sofie Krarup Hansen

Sofie Krarup Hansen

Titel: Påvirkning af immobilisering og aldring på muskelmasse og muskelfunktion: effekten af neuromuskulær elektrisk stimulering.

Ph.d.-projektet udgøres af et studie med 5 døgns sengeleje, udført med raske unge og ældre mænd og kvinder. Deltagerne indlægges til 5 fulde døgns uafbrudt sengeleje, hvor de 3 gange om dagen modtager neuromuskulær elektrisk stimulering (NMES) af lårmusklen. Formålet er at belyse de muskelregulerende mekanismer samt undersøge effekterne af både immobilisering og NMES, på tværs af alder og køn, målt på muskelmasse, herunder muskelproteinsyntese og muskelfunktion

Hanne Nygaard

Hanne Nygaard

Titel: Frailty - et klinisk værktøj til at forudsige negative konsekvenser

Frailty er et klinisk syndrom, som skyldes et aldersrelateret tab af funktionsniveau, sygdom, fejlernæring samt livsstil. Det forårsager at ældre patienter bliver sårbare over for selv de mindste påvirkninger, deres fysiologiske reserve minimeres og det er associeret med en række negative konsekvenser, herunder øget mortalitet. Formålet med dette Ph.d.-projekt er at identificere biomarkører for frailty samt afdække de mange facetter, som syndromet favner. Dernæst er målet at udvikle nye modeller til prædiktion af mortalitet og risiko for længerevarende indlæggelse for de akut indlagte ældre medicinske patienter.

Katrine Piper

Katrine Piper

Titel: Projekt SaVe: Sarkopeni og vertigo hos ældre med tyk- og endetarmskræft

Ældre med kræft kan få bivirkninger af kemoterapi som sarkopeni, vertigo, svimmelhed og perifer neuropati medførende balance- og gangusikkerhed resulterende i øget risiko for fald. I dette ph.d.-studie ønsker vi at undersøge udviklingen af sarkopeni, svimmelhed og nedsat gående balance under kemoterapi samt at undersøge årsagen til og interaktionen mellem svimmelhed, postural stabilitet, gangfunktion og neuropati. Vi ønsker også at undersøge effekten af en omfattende ældremedicinsk lægegennemgang og tre måneders målrettet specialiseret fysisk holdtræning inklusiv styrketræning, balancetræning og vestibulær rehabilitering. Vi forventer at effekten af interventionen vil resultere i reduktion af svimmelhed, gang- og balanceusikkerhed, bekymring for fald og øge muskelstyrken og livskvaliteten samt ændre perifer nerve- og autonom funktion og sværhedsgrad af neuropati blandt ældre ≥65 år under kemoterapi.

Sebastian Venge Skovlund

Sebastian Venge Skovlund

Titel: Forebyggelse, håndtering og rehabilitering af knæartrose på arbejdspladsen

Knæartrose er blandt de mest udbredte muskelskeletale smertelidelser både i Danmark og globalt og har store konsekvenser for både den enkelte (gennem smerter samt nedsat funktions- og arbejdsevne) og for samfundsøkonomien generelt. Prævalensen af knæartrose forventes i den nærmeste fremtid at vokse både i Danmark og globalt grundet den forventede stigning i antallet af ældre og overvægtige borgere, og der er derfor brug for evidensbaserede løsninger på denne store helbreds- og samfundsudfordring. Formålet med dette Ph.d.-projekt er at undersøge risikofaktorer i arbejdsmiljøet samt potentialet i at inddrage aktiviteter på arbejdspladsen i forebyggelsen, håndteringen og rehabiliteringen af knæartrose.

Brian Sørensen

Brian Sørensen

Titel: Effekten af lav-belastnings okklusionstræning på smerter, funktion, muskelmasse og muskelmekanisk funktion

Dette PhD-projekt har til formål at undersøge effekten af såkaldt lav-belastnings okklusionstræning på smerter, funktion, muskelmasse og muskelmekanisk funktion sammenlignet med den standard rehabilitering man bliver tilbudt i dag hos personer med slidgigt i knæet. 90 patienter diagnosticeret med slidgigt i knæet vil to gange ugentlig i 12 uger enten træne okklusionstræning eller deltage i et standard rehabiliteringsforløb. Patienterne testes før, undervejs og efter træningsperioden for bl.a. smerter, funktion, muskelmasse og muskelstyrke.